GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualności | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest wtorek 22 października 2019 r. imieniny Celiny, Hilarego, Janusza

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Untitled Document

Ustawy o pomocy społecznej

Najnowsza nowelizacja:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniżnych z pomocy społecznej


 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.);

 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.);

 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz.2255 z późn. zm.);

 4. ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007r. Nr. 192, poz. 1378 z późn. zm.) ;

 5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

 6. Ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobo uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2008r. Nr 134, poz 850);

 7. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.147 z późn. zm.);

 8. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873);

 9. Ustawa z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z dnia 19 września 2005 r.);

 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493);

 11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr122,poz.1143);

 12. Ustawa z dnia 29 grudnia o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 30 grudnia 2005r. Nr 267, poz. 2259);

 13. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz.1462).

Wszystkie aktualne ustawy można pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 


 
 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urząd Pracy w Błoniu

Pańśtwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster