GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualno艣ci | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest niedziela 20 stycznia 2019 r. imieniny Fabioli, Mi硑, Sebastiana

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej

Untitled Document

Ustawy o pomocy spo艂ecznej

Najnowsza nowelizacja:

Rozporz膮dzenie Rady Ministr贸w z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteri贸w dochodowych oraz kwot 艣wiadcze艅 pieni偶nych z pomocy spo艂ecznej


 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z p贸藕n. zm.);

 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p贸藕n. zm.);

 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz.2255 z p贸藕n. zm.);

 4. ustawa z dnia 7 wrze艣nia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w (Dz.U. z 2007r. Nr. 192, poz. 1378 z p贸藕n. zm.) ;

 5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z p贸藕n. zm.);

 6. Ustawy z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobo uprawnionym do aliment贸w (Dz. U. z 2008r. Nr 134, poz 850);

 7. Ustawy z dnia 26 pa藕dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.147 z p贸藕n. zm.);

 8. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873);

 9. Ustawa z dnia 29 lipca o przeciwdzia艂aniu narkomanii (Dz. U. z dnia 19 wrze艣nia 2005 r.);

 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia艂aniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493);

 11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr122,poz.1143);

 12. Ustawa z dnia 29 grudnia o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania" (Dz. U. z 30 grudnia 2005r. Nr 267, poz. 2259);

 13. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz.1462).

Wszystkie aktualne ustawy mo偶na pobra膰 ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Spo艂ecznej

 


 
 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urz膮d Pracy w B艂oniu

Pa艅艣twowy Fundusz Rehabilitacji Niepe艂nosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny o艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster