GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualności | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest wtorek 22 października 2019 r. imieniny Celiny, Hilarego, Janusza

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

aktualnosci

Wolontariat

W Polsce jest kilka milionów czynnie działających wolontariuszy.

Co sprawia że w czasach komercji, życia w pośpiechu, zanikania więzi międzyludzkich, ludzie decydują się na bezinteresowną i bezpłatną pomoc innym?
Każdy z wolontariuszy kieruje się innymi pobudkami, ale wszystkie z nich są godne naśladowania oraz motywowania i nagradzania za trud i serce poświęcone drugiemu człowiekowi.

Wolontariat przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach istnieje od 2004 r. Obecnie mamy ok. 15 Wolontariuszy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wprowadzania Wolontariatu, jako nowatorskiej formy organizacji środowiska lokalnego w zakresie aktywizacji mieszkańców do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Polega ona na łączeniu na poziomie lokalnym ludzi chętnych do pomocy innym, z ludźmi, którzy takiej pomocy potrzebują.
Rozwijanie działań wolontarystycznych przy Ośrodkach Pomocy Społecznej jest uzasadnione głównie tym, że w sferze pomocy, występuje najwięcej potrzeb.
Wiedza pracowników socjalnych na temat osób potrzebujących wsparcia, umożliwia dobrą organizację działań wolontarystycznych. Wolontariusze uzupełniają działania OPS w zakresie pomocy pozamaterialnej, a ich obecność pozwala szybciej reagować pracownikom socjalnym, na potrzeby klientów.

Pracownik socjalny natomiast może proponować nowe formy usług, zarówno klientom jak i mieszkańcom, którzy nie korzystają ze świadczeń Ośrodka a znajdują się w trudnej sytuacji lub potrzebują wsparcia.
Obecność wolontariuszy w Ośrodku Pomocy Społecznej sprawia, że przełamują się stereotypy na temat placówki.
Wolontariusze pomagają między innymi:

  • rodzinom wielodzietnym;
  • osobom starszym, samotnym;
  • osobom niepełnosprawnym;
  • pomagają w nauce (najczęściej w formie bezpłatnych korepetycji z różnych przedmiotów).

Są to główne pola działania wolontariuszy, jednakże potrzeb jest wiele a wolontariusz ma swobodę w decydowaniu, w jakim zakresie chce nieść pomoc.
Koordynatorem Wolontariatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach jest Bożena Marczak - Specjalista pracy socjalnej.

Często wolontariusze, którzy zgłaszają chęć współpracy, sami do końca nie wiedzą co chcieliby robić ani jakie są ich przekonania związane z wolontariatem. Wówczas rolą koordynatora jest dostrzegać, kiedy wolontariusz potrzebuje wsparcia, pomocy w zadaniach, które wykonuje. Jednym z najważniejszych zadań spoczywającym na koordynatorze jest umiejętność dopasowania właściwej  osoby do konkretnego zadania.

Każdy wolontariusz, który zgłosi się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyska szerokie informacje na temat pracy woluntarystycznej. Gdy wyrazi chęć pracy w ramach wolontariatu udaje się wraz z koordynatorem do klienta. Staramy się zawsze, żeby warunki, w których będzie pracował wolontariusz były sprawdzone i bezpieczne. Jeśli nie ma takich możliwości w domu klienta, to oferujemy (np. w przypadku korepetycji - miejsce w siedzibie tut. OPS).
Następnym krokiem jest podpisanie porozumienia pomiędzy Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a Wolontariuszem.

Wolontariusze uczestniczą w cyklicznych spotkaniach w siedzibie GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej, podczas których omawiana jest m. in. sytuacja podopiecznych, u których wolontariusze świadczą pomoc, zgłaszane są nowe pomysły dotyczące działań wolontarystycznych.

W ramach corocznych obchodów Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia staramy się zawsze doceniać bezpłatną pracę naszych Wolontariuszy. Organizujemy wtedy wyjazd np. do kina, czy teatru dla naszych Wolontariuszy (dajemy im możliwość wyboru).
Każdy człowiek posiada coś, czym może podzielić się z innymi.

Wolontariusze są ludźmi, którzy poświęcają swój czas osobom starszym, chorym, samotnym, często pozostawionym samym sobie, ale też rodzinom wielodzietnym i dzieciom.
Swoje działanie kierują tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna i nie oczekują nic, oprócz uśmiechu, czasem zwykłego: dziękuję

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela potrzebującemu.

Jeżeli dysponujesz wolnym czasem i chcesz nieść pomoc potrzebującym mieszkańcom
Gminy Stare Babice zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
ul. Rynek 21 (I piętro, pokój nr 30; od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00)
lub telefonicznie 22 722 -90-11

 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urząd Pracy w Błoniu

Pańśtwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster