GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualno艣ci | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest niedziela 20 stycznia 2019 r. imieniny Fabioli, Mi硑, Sebastiana

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej

Untitled Document

04.02.2016

艢wiadczenia rodzinne

艢wiadczeniami rodzinnymi wynikaj膮cymi z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o 艣wiadczeniach rodzinnych s膮:

1. zasi艂ek rodzinny oraz dodatki do zasi艂ku rodzinnego:

 1. dodatek z tytu艂u urodzenia dziecka;
 2. dodatek z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. dodatek z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka;
 4. dodatek z tytu艂u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 5. dodatek z tytu艂u kszta艂cenia i rehabilitacji dziecka niepe艂nosprawnego;
 6. dodatek z tytu艂u rozpocz臋cia roku szkolnego;
 7. dodatek z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

2. jedorazowa zapomoga z tytu艂u urodzenia si臋 dziecka;

3. 艣wiadczenie rodzicielskie;

4. 艣wiadczenia opieku艅cze:

 1. zasi艂ek piel臋gnacyjny;
 2. 艣wiadczenie piel臋gnacyjne;
 3. specjalny zasi艂ek opieku艅czy.

Nowe kryteria dochodowe

W okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 pa藕dziernika 2016 r. prawo do 艣wiadcze艅 rodzinnych ustala si臋 na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzin臋 w roku kalendarzowym 2014.

Od 1 listopada 2015 r. do 31 pa藕dziernika 2016 r. wysoko艣膰 kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do otrzymania zasi艂ku rodzinnego wynosi 674,00 z艂,
a w przypadku gdy cz艂onkiem rodziny jest dziecko niepe艂nosprawne - 764,00 z艂.

Wysoko艣膰 艣wiadcze艅 rodzinnych od 1 listopada 2015 r.:

 • z tytu艂u urodzenia dziecka

1.000,00 z艂 na jedno dziecko

(Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka przys艂uguje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je偶eli doch贸d netto rodziny w przeliczeniu na osob臋 nie przekracza kwoty 1922,00 z艂 miesi臋cznie).

szczeg贸艂y i wykaz dokument贸w

 • z tytu艂u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
400,00 z艂 miesi臋cznie
 • z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka
185,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko, nie wi臋cej jednak ni偶 370,00 z艂 na wszystkie dzieci
 • z tytu艂u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
90,00 z艂 miesi臋cznie na trzecie i na nast臋pne dzieci uprawnione do zasi艂ku rodzinnego
 • z tytu艂u kszta艂cenia i rehabilitacji dziecka niepe艂nosprawnego
80,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko w wieku do uko艅czenia 5 roku 偶ycia i 100,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko w wieku powy偶ej 5 roku 偶ycia do uko艅czenia 24 roku 偶ycia
 • z tytu艂u rozpocz臋cia roku szkolnego
100,00 z艂 na dziecko
 • z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi
105,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko w zwi膮zku z zamieszkiwaniem w miejscowo艣ci, w kt贸rej znajduje si臋 siedziba szko艂y ponadgimnazjalnej lub szko艂y artystycznej, w kt贸rej realizowany jest obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki, a tak偶e szko艂y podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby ucz膮cej si臋, legitymuj膮cej si臋 orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci,

63,00 z艂 miesi臋cznie na dziecko w zwi膮zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo艣ci, w kt贸rej znajduje si臋 siedziba szko艂y, w przypadku dojazdu do szko艂y ponadgimnazjalnej, a tak偶e szko艂y artystycznej, w kt贸rej realizowany jest obowi膮zek szkolny i obowi膮zek nauki w zakresie odpowiadaj膮cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

 • Zasi艂ek piel臋gnacyjny
153,00 z艂 miesi臋cznie
 • 艢wiadczenie piel臋gnacyjne
1200,00 z艂 miesi臋cznie (od stycznia 2015 r. )
1300,00 z艂 miesi臋cznie (od stycznia 2016 r.)
 • Specjalny zasi艂ek opieku艅czy
  (obj臋ty kryterium dochodowym w wysoko艣ci 764, 00 z艂 na osob臋 w rodzinie)
520,00 z艂 miesi臋cznie
 • 艣wiadczenie rodzicielskie
  (dla matek bez prawa do urlopu macierzy艅skiego)
1000,00 z艂 miesi臋cznie przez 52 tygodnie od urodzenia dziecka

Zasi艂ek rodzinny nie przys艂uguje, je偶eli:

 • dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim;

 • dziecko zosta艂o umieszczone w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie (dom pomocy spo艂ecznej, plac贸wka opieku艅czo-wychowawcza, m艂odzie偶owy o艣rodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zak艂ad poprawczy, areszt 艣ledczy, zak艂ad karny, zak艂ad opieku艅czo-leczniczy, zak艂ad piel臋gnacyjno-opieku艅czy oraz szko艂a wojskowa lub inna zapewniaj膮ca nieodp艂atnie pe艂ne utrzymanie) lub w rodzinie zast臋pczej;

 • osoba ucz膮ca si臋 zosta艂a umieszczona w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie;

 • pe艂noletnie dziecko lub osoba ucz膮ca si臋 jest uprawniona do zasi艂ku rodzinnego na w艂asne dziecko;

 • osobie samotnie wychowuj膮cej dziecko nie zosta艂o zas膮dzone 艣wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, 偶e:
  -- rodzice lub jedno z rodzic贸w dziecka nie 偶yje,
  -- ojciec dziecka jest nieznany;
  -- pow贸dztwo o ustalenie 艣wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzic贸w zosta艂o oddalone;

 • s膮d zobowi膮za艂 jednego z rodzic贸w do ponoszenia ca艂kowitych koszt贸w utrzymania dziecka i nie zobowi膮za艂 drugiego z rodzic贸w do 艣wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 • cz艂onkowi rodziny przys艂uguje na dziecko zasi艂ek rodzinny za granic膮, chyba, 偶e przepisy unijne m贸wi膮 inaczej.
Dokumenty jakie nale偶y do艂膮czy膰 do wniosku zale偶膮 od rodzaju zasi艂ku, o kt贸ry b臋dziemy si臋 ubiega膰 i od sytuacji 偶yciowej osoby wyst臋puj膮cej o 艣wiadczenie.

 

Wi臋cej informacji uzyskaj膮 Pa艅stwo w Dziale 艢wiadcze艅 Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej Starych Babicach w godzinach pracy O艣rodka:

poniedzia艂ek - od 8.00 do 17.00
wtorek - czwartek - od 8.00 do 16.00
pi膮tek od 8.00 do 15.00

lub
pod numerem telefonu:
(22) 722-90-11


 


 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urz膮d Pracy w B艂oniu

Pa艅艣twowy Fundusz Rehabilitacji Niepe艂nosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny o艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster