GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualności | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest wtorek 22 października 2019 r. imieniny Celiny, Hilarego, Janusza

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Untitled 1

kapitał ludzki

"Moja przyszłość w moich rękach - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice"
- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej

2011 rok - to kolejny (czwarty) rok realizacji przez Gminę Stare Babice wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej projektu systemowego PO KL "Moja przyszłość w moich rękach - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice".

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu.

Cele szczegółowe to:

  1. nabycie, podwyższenie, zmiana kwalifikacji zawodowych,
  2. zdobycie umiejętności ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i znalezienie zatrudnienia,
  3. zwiększenie motywacji do działania,
  4. zwiększenie zdolności komunikacyjnych,
  5. zwiększenie samooceny i zaufania we własne siły.

W celu realizacji założonych celów w ramach projektu odbędą się m.in. bezpłatne:

  1. konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, w celu wyboru właściwej ścieżki rozwoju oraz warsztaty w grupie, które mają na celu: integrację grupy, zapoznanie się z zasadami komunikacji interpersonalnej, poznania zasad współpracy, zwiększenie motywacji, poznania swoich słabych i mocnych stron, naukę skutecznego planowania i radzenia sobie ze stresem, naukę przedsiębiorczości i aktywnego poszukiwania pracy,
  2. kursy i szkolenia zawodowe w celu nabywania nowych umiejętności, podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych: m.in. kurs nauki języka angielskiego, szwedzkiego, kurs bukieciarstwa i florystyki, kurs komputerowy, kurs fryzjerski, kurs obsługi kas fiskalnych, czy kurs prawa jazdy kat. B. i inne,
  3. spotkanie z prawnikiem,
  4. konsultacje z poprawy wizerunku.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Okres realizacji projektu 01.05.2011 r. - 31.12.2011 r.

pobierz (pdf)


Projekt "Moja przyszłość w moich rękach - upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice" poprzednie lata:

rok 2009 ----- rok 2008


powrót

 

 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urząd Pracy w Błoniu

Pańśtwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster