Uroczyste wręczenie pierwszych Lokalno-Ogólnopolskich Kart Seniora w ramach Programu „Starobabicka Karta Seniora” odbyło się 11 września 2018 r. w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice                               w Zielonkach-Parceli.

Uroczystość prowadziła Alicja Napurka – Dyrektor GOPS.

Na uroczystość zaproszeni byli: Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński, Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jolanta Stępniak, Zastępca Wójta Gminy Marcin Zając, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz wraz z Radnymi, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Tadeusz Wiśniewski wraz z członkami Rady, Prezes Starobabickiego Uniwersytetu III Wieku Agnieszka Matuszewska wraz ze Studentami, Prowadzący Klub Seniora „Nadzieja” Bogdan Zubkowicz wraz z uczestnikami Klubu oraz SENIORZY GMINY STARE BABICE.

Mieliśmy przyjemność gościć Ambasadora Głosu Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora Marka Pilcha,                   a także pierwszych Przedsiębiorców, którzy wprowadzili zniżki dla Seniorów, którzy otrzymali Lokalno-Ogólnopolską Kartę Seniora.

Byli to Pani Jolanta Kajak – Prezes Centrum Spa Body&Beauty oraz Pan Janusz Czaja – Dyrektor Domu Kultury Stare Babice.          

Uroczystość rozpoczął występ Zespołu „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego.

Politykę Senioralną gminy zaprezentował Wójt Gminy Stare Babice.

Następnie głos zabrał Pan Marek Pilch – Ambasador Głosu Seniora i Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Ambasador Zdrowego Stylu Życia, który przedstawił prezentację o zdrowym stylu życia, zapewniał, że sam biega i promuje, gdzie tylko się pojawia – „sportowy styl życia”.

Po aktywności ruchowej – dla ciała przyszło miejsce na przyjemności duchowe – wystąpiła Grupa wokalna Babiczan pod kierownictwem Zbigniewa Załęskiego.

Następnie wręczono pierwsze Karty Seniora dla członków Gminnej Rady Seniora:

 1. Przewodniczący – Tadeusz Wiśniewski
 2. V-ce przewodniczący – Iwonna Banaszak
 3. Sekretarz – Anna Czajkowska
 4. Karol Gałecki
 5. Marianna Kosińska
 6. Stanisław Malinowski
 7. Maria Parlińska
 8. Wanda Śladowska
 9. Barbara Pruszkowska - Kubel

Wręczono również 2 dyplomy dla Centrum Spa Body&Beauty ora Domu Kultury Stare Babice, którzy jako pierwsi w naszej gminie zaoferowali zniżki dla seniorów.

Dyplomy wykonało Stowarzyszenie Manko.

Następnie wykonano całą serię wspólnych, pamiątkowych zdjęć.

Kończąc uroczystość – Pani Alicja Napurka podziękowała Panu Wójtowi, Panu Markowi Pilch, przedsiębiorcom i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Kultury Stare Babice za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Następnie Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęli wydawanie Kart Seniora, tym, którzy wcześniej złożyli formularze zgłoszeniowe (wnioski).

Natomiast Ci z Seniorów, którzy nie złożyli ww. dokumentu – zostali poinformowani, że mogą:

 • pobrać wniosek, wypełnić, złożyć i od razu dzisiaj dostaną - Kartę Seniora;
 • mogą wziąć wniosek, wypełnić w domu i przyjść w godzinach pracy Ośrodka po odbiór Karty;
 • lub przyjść do Ośrodka wziąć dokumenty, wypełnić i otrzymają Kartę Seniora w Ośrodku.

 

DJ-JQUERYMONSTER PLUGIN DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. JDocument::_scripts array before cleaning and ordering toggle data

3. JDocument::_styleSheets array before cleaning and ordering toggle data

4. jQuery script removed /media/jui/js/jquery.min.js

5. jQuery noConflict script removed /media/jui/js/jquery-noconflict.js

6. jQuery UI script removed /media/jui/js/jquery.ui.core.min.js

7. jQuery UI script removed /media/jui/js/jquery.ui.sortable.min.js

8. JDocument::_scripts array after cleaning and ordering toggle data

9. JDocument::_styleSheets array after cleaning and ordering toggle data

10. onBeforeCompileHead event END

11. onAfterRender event START

12. DJHOLDER_JQUERY replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8/jquery.js

13. DJHOLDER_NOCONFLICT replaced directly in the body of JResponse /plugins/system/djjquerymonster/assets/jquery.noconflict.js

14. DJHOLDER_JQUERYUI replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.js

15. DJHOLDER_CSS replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css

16. onAfterRender event END