W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

Program zastąpiła ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która jest realizowana przez GOPS.

 Karta przyznawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej, który spełnia kryteria do jej otrzymania i wydawana bezpłatnie. Jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.

Podstawą do otrzymania karty jest złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny do GOPS w Starych Babicach, do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.                                

Do prowadzenia postępowania i przyznania KDR w imieniu Wójta Gminy Stare Babice Dyrektor GOPS oraz pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych otrzymali odpowiednie upoważnienia.

DJ-JQUERYMONSTER PLUGIN DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. JDocument::_scripts array before cleaning and ordering toggle data

3. JDocument::_styleSheets array before cleaning and ordering toggle data

4. jQuery script removed /media/jui/js/jquery.min.js

5. jQuery noConflict script removed /media/jui/js/jquery-noconflict.js

6. jQuery UI script removed /media/jui/js/jquery.ui.core.min.js

7. jQuery UI script removed /media/jui/js/jquery.ui.sortable.min.js

8. JDocument::_scripts array after cleaning and ordering toggle data

9. JDocument::_styleSheets array after cleaning and ordering toggle data

10. onBeforeCompileHead event END

11. onAfterRender event START

12. DJHOLDER_JQUERY replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8/jquery.js

13. DJHOLDER_NOCONFLICT replaced directly in the body of JResponse /plugins/system/djjquerymonster/assets/jquery.noconflict.js

14. DJHOLDER_JQUERYUI replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.js

15. DJHOLDER_CSS replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css

16. onAfterRender event END