Stare Babice, dn. 10 grudnia 2020 r.

Zaproszenie do udziału w Programie

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach przystępuje                                              do realizacji w 2021 roku Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Gmina Stare Babice będzie realizować w 2021 r. moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” –  edycja 2021.

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia                o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 28 grudnia 2020 roku, do godz. 17.00  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 21

Należy wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021  i dołączyć do niej ksero orzeczenia.

Dokumenty można przesłać:

  • na adres mailowy tut. Ośrodka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • zgłoszenie można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 21

05-082 Stare Babice

  • kartę zgłoszenia i ksero orzeczenia można złożyć w kopercie do urny stojącej przy budynku gminy pisząc na kopercie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zgłoszenie do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

  • lub zgłosić się telefonicznie i umówić się na dostarczenie ww. dokumentów w odpowiednim terminie – nr tel. 22 722 90 11 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 722 90 11 w godz. pracy Ośrodka.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Pobierz plik (Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013026.docx)Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013026[Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013026]20 kB

DJ-JQUERYMONSTER PLUGIN DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. JDocument::_scripts array before cleaning and ordering toggle data

3. JDocument::_styleSheets array before cleaning and ordering toggle data

4. jQuery script removed /media/jui/js/jquery.min.js

5. jQuery noConflict script removed /media/jui/js/jquery-noconflict.js

6. jQuery UI script removed /media/jui/js/jquery.ui.core.min.js

7. jQuery UI script removed /media/jui/js/jquery.ui.sortable.min.js

8. JDocument::_scripts array after cleaning and ordering toggle data

9. JDocument::_styleSheets array after cleaning and ordering toggle data

10. onBeforeCompileHead event END

11. onAfterRender event START

12. DJHOLDER_JQUERY replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8/jquery.js

13. DJHOLDER_NOCONFLICT replaced directly in the body of JResponse /plugins/system/djjquerymonster/assets/jquery.noconflict.js

14. DJHOLDER_JQUERYUI replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.js

15. DJHOLDER_CSS replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css

16. onAfterRender event END