Wolontariat

W Polsce jest kilka milionów czynnie działających wolontariuszy.

Co sprawia że w czasach komercji, życia w pośpiechu, zanikania więzi międzyludzkich, ludzie decydują się na bezinteresowną i bezpłatną pomoc innym?

Słowo wolontariat pochodzi od łacińskiego słowa voluntas - co oznacza wolną  wolę, zaś w języku angielskim volunteering oznacza zgłaszanie się na ochotnika.                

A z pewnością każdy z nas ma swoją definicję wolontariatu, wynikającą  z naszych osobistych odczuć, jakie się z nim wiążą.

Pracę wolontariacką można opisywać na wiele sposobów, a WOLONTARIUSZEM może zostać każdy - kto chce pomagać innym dzieląc się swoim czasem, wiedzą i umiejętnościami.                                                                                     

Warto podkreślić, iż wolontariat przynosi korzyści nie tylko beneficjentom.

Dla wolontariuszy też jest pewnym doświadczeniem życiowym, zawodowym, społecznym. 

Daje możliwości nabycia umiejętności pracy w grupie, zespole. Otwiera drogę do  poznania samego siebie w różnych sytuacjach, do zawarcia nowych znajomości, a nawet przyjaźni.                                                   

Pomoc drugiemu człowiekowi daje OLBRZYMIĄ SATYSFAKCJĘ samemu Wolontariuszowi.

Wolontariuszami w Polsce są głównie ludzie młodzi i bardzo młodzi, ale nie brakuje również ludzi starszych oraz tych w wieku produkcyjnym.

Wolontariusze są zatem ludźmi, którzy poświęcają swój czas osobom starszym, chorym, samotnym, często pozostawionym samym sobie, ale też rodzinom wielodzietnym i dzieciom.

Swoje działanie kierują tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna i nie oczekują nic, oprócz uśmiechu, czasem zwykłego: dziękuję

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela potrzebującemu.

Każdy z wolontariuszy kieruje się innymi pobudkami, ale wszystkie z nich są godne naśladowania oraz motywowania i nagradzania za trud i serce poświęcone drugiemu człowiekowi.

Rozwijanie działań wolontarystycznych przy Ośrodkach Pomocy Społecznej jest uzasadnione głównie tym, że w sferze pomocy, występuje najwięcej potrzeb.

Wiedza pracowników socjalnych na temat osób potrzebujących wsparcia, umożliwia dobrą organizację działań wolontarystycznych. Wolontariusze uzupełniają działania OPS w zakresie pomocy pozamaterialnej, a ich obecność pozwala szybciej reagować pracownikom socjalnym, na potrzeby klientów.

Wolontariat przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach istnieje od 2004 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wprowadzania Wolontariatu, jako nowatorskiej formy organizacji środowiska lokalnego w zakresie aktywizacji mieszkańców do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Polega ona na łączeniu na poziomie lokalnym ludzi chętnych do pomocy innym, z ludźmi, którzy takiej pomocy potrzebują.

Pamiętamy pierwsze spotkanie, na które zaprosiliśmy Pana Dariusza Pietrowskiego – Prezesa Centrum Wolontariatu, który dużo mówił o swoich pierwszych krokach w Wolontariacie. Twierdził,  że Wolontariat to cenna inicjatywa, potrzebna nie tylko w Warszawie, ale również w społecznościach lokalnych.

Powiedział nam wtedy, że „Każdy jest Wolontariuszem swojego losu”   – i zaszczepił w "naszym babickim losie" – ideę Wolontariatu.

A czym jest Wolontariat dla Ośrodka Pomocy Społecznej?

Wolontariat działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej daje klientowi zwracającemu się o pomoc możliwość otrzymania pomocy niematerialnej – jaką jest POMOC  WOLONTARIUSZA.

Pracownik socjalny natomiast może proponować nowe formy usług, zarówno klientom jak                                         i mieszkańcom, którzy nie korzystają ze świadczeń Ośrodka, a znajdują się w trudnej sytuacji lub potrzebują wsparcia.

Obecność wolontariuszy w Ośrodku Pomocy Społecznej sprawia, że przełamują się stereotypy na temat placówki.

Wolontariusze pomagają między innymi:

 • rodzinom wielodzietnym;
 • osobom starszym, samotnym;
 • osobom niepełnosprawnym;
 • pomagają w nauce (najczęściej w formie bezpłatnych korepetycji z różnych przedmiotów).

Są to główne pola działania wolontariuszy, jednakże potrzeb jest wiele a wolontariusz ma swobodę                 w decydowaniu, w jakim zakresie chce nieść pomoc.

Koordynatorem Wolontariatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach jest Bożena Marczak – Starszy specjalista pracy socjalnej.

Często wolontariusze, którzy zgłaszają chęć współpracy, sami do końca nie wiedzą co chcieliby robić, ani jakie są ich przekonania związane z wolontariatem. Wówczas rolą koordynatora jest dostrzegać, kiedy wolontariusz potrzebuje wsparcia, pomocy w zadaniach, które wykonuje. Jednym                                                z najważniejszych zadań spoczywającym na koordynatorze jest umiejętność dopasowania właściwej  osoby do konkretnego zadania.

Każdy wolontariusz, który zgłosi się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyska szerokie informacje na temat pracy wolontarystycznej. Gdy wyrazi chęć pracy w ramach wolontariatu udaje się wraz z koordynatorem do klienta. Staramy się zawsze, żeby warunki, w których będzie pracował wolontariusz były sprawdzone i bezpieczne. Jeśli nie ma takich możliwości w domu klienta, to oferujemy (np. w przypadku korepetycji – miejsce w siedzibie tut. OPS).

Następnym krokiem jest podpisanie porozumienia pomiędzy Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a Wolontariuszem.

Wolontariusze uczestniczą w cyklicznych spotkaniach w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, podczas których omawiana jest m. in. sytuacja podopiecznych, u których wolontariusze świadczą pomoc, zgłaszane są nowe pomysły dotyczące działań wolontarystycznych.

W ramach corocznych obchodów Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia staramy się zawsze doceniać bezpłatną pracę naszych Wolontariuszy. Organizujemy wtedy wyjazd np. do kina, czy teatru dla naszych Wolontariuszy (dajemy im możliwość wyboru).

Każdy człowiek posiada coś, czym może podzielić się z innymi.

Jeżeli dysponujesz wolnym czasem i chcesz nieść pomoc potrzebującym mieszkańcom Gminy Stare Babice zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 1. Rynek 21

(I piętro, pokój nr 30) w godz. pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

lub telefonicznie 22 722 -90-11

bo „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”.

 

 

Gala Wolontariatu w Gminie Stare Babice

Od 5 lat, a w 2019 r. będzie to już szósty raz kiedy w Gminie Stare Babice najpierw ogłaszany jest konkurs: Wolontariusz (danego) Roku, a następnie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbywa się Gala Wolontariatu.

Warunki konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu. Laureaci wybierani są przez kapitułę konkursu w 2 kategoriach wiekowych:

 • osoba indywidualna do 16 roku życia;
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia.

Do konkursu kandydatów można zgłosić wypełniając – formularz zgłoszeniowy, który wraz                                          z Regulaminem konkursu są zamieszczane m. in. na stronie gminy, w Newsletterze, w lokalnej Gazecie Babickiej.

I tak w:

 1. 2014 roku laureatami konkursu Wolontariusz Roku zostały:
 • osoba indywidualna do 16 roku życia – Paulina Chmura (uczennica I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych)
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – Pani Wanda Śladowska
 1. w 2015 roku:
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – Magdalena Domańska (uczennica                          I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych)
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – Pani Teresa Zduńczyk
 1. w 2016 roku:
 • osoba indywidualna do 16 roku życia – Dawid Dąbrowski (uczeń I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych)
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – Pani Jadwiga Więsyk
 1. w 2017 roku:
 • osoba indywidualna do 16 roku życia – Aleksandra Szelenbaum (uczennica 3 klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych)
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – Pani Krystyna Durka
 1. w 2018 roku:
 • osoba indywidualna do 16 roku życia – Natalia Kowalska (uczennica 3 klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Borzęcina Dużego)
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – Pani Agnieszka Starosz

W 2019 r. Gala Wolontariatu odbędzie się 5 grudnia o godz. 18.00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

DJ-JQUERYMONSTER PLUGIN DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. JDocument::_scripts array before cleaning and ordering toggle data

3. JDocument::_styleSheets array before cleaning and ordering toggle data

4. jQuery script removed /media/jui/js/jquery.min.js

5. jQuery noConflict script removed /media/jui/js/jquery-noconflict.js

6. jQuery UI script removed /media/jui/js/jquery.ui.core.min.js

7. jQuery UI script removed /media/jui/js/jquery.ui.sortable.min.js

8. JDocument::_scripts array after cleaning and ordering toggle data

9. JDocument::_styleSheets array after cleaning and ordering toggle data

10. onBeforeCompileHead event END

11. onAfterRender event START

12. DJHOLDER_JQUERY replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8/jquery.js

13. DJHOLDER_NOCONFLICT replaced directly in the body of JResponse /plugins/system/djjquerymonster/assets/jquery.noconflict.js

14. DJHOLDER_JQUERYUI replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.js

15. DJHOLDER_CSS replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css

16. onAfterRender event END