Wolontariat

W Polsce jest kilka milionów czynnie działających wolontariuszy.

Co sprawia że w czasach komercji, życia w pośpiechu, zanikania więzi międzyludzkich, ludzie decydują się na bezinteresowną i bezpłatną pomoc innym?

Słowo wolontariat pochodzi od łacińskiego słowa voluntas - co oznacza wolną  wolę, zaś w języku angielskim volunteering oznacza zgłaszanie się na ochotnika.                

A z pewnością każdy z nas ma swoją definicję wolontariatu, wynikającą  z naszych osobistych odczuć, jakie się z nim wiążą.

Pracę wolontariacką można opisywać na wiele sposobów, a WOLONTARIUSZEM może zostać każdy - kto chce pomagać innym dzieląc się swoim czasem, wiedzą i umiejętnościami.                                                                                     

Warto podkreślić, iż wolontariat przynosi korzyści nie tylko beneficjentom.

Dla wolontariuszy też jest pewnym doświadczeniem życiowym, zawodowym, społecznym. 

Daje możliwości nabycia umiejętności pracy w grupie, zespole. Otwiera drogę do  poznania samego siebie w różnych sytuacjach, do zawarcia nowych znajomości, a nawet przyjaźni.                                                   

Pomoc drugiemu człowiekowi daje OLBRZYMIĄ SATYSFAKCJĘ samemu Wolontariuszowi.

Wolontariuszami w Polsce są głównie ludzie młodzi i bardzo młodzi, ale nie brakuje również ludzi starszych oraz tych w wieku produkcyjnym.

Wolontariusze są zatem ludźmi, którzy poświęcają swój czas osobom starszym, chorym, samotnym, często pozostawionym samym sobie, ale też rodzinom wielodzietnym i dzieciom.

Swoje działanie kierują tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna i nie oczekują nic, oprócz uśmiechu, czasem zwykłego: dziękuję

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela potrzebującemu.

Każdy z wolontariuszy kieruje się innymi pobudkami, ale wszystkie z nich są godne naśladowania oraz motywowania i nagradzania za trud i serce poświęcone drugiemu człowiekowi.

Rozwijanie działań wolontarystycznych przy Ośrodkach Pomocy Społecznej jest uzasadnione głównie tym, że w sferze pomocy, występuje najwięcej potrzeb.

Wiedza pracowników socjalnych na temat osób potrzebujących wsparcia, umożliwia dobrą organizację działań wolontarystycznych. Wolontariusze uzupełniają działania OPS w zakresie pomocy pozamaterialnej, a ich obecność pozwala szybciej reagować pracownikom socjalnym, na potrzeby klientów.

Wolontariat przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach istnieje od 2004 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wprowadzania Wolontariatu, jako nowatorskiej formy organizacji środowiska lokalnego w zakresie aktywizacji mieszkańców do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Polega ona na łączeniu na poziomie lokalnym ludzi chętnych do pomocy innym, z ludźmi, którzy takiej pomocy potrzebują.

Pamiętamy pierwsze spotkanie, na które zaprosiliśmy Pana Dariusza Pietrowskiego – Prezesa Centrum Wolontariatu, który dużo mówił o swoich pierwszych krokach w Wolontariacie. Twierdził,  że Wolontariat to cenna inicjatywa, potrzebna nie tylko w Warszawie, ale również w społecznościach lokalnych.

Powiedział nam wtedy, że „Każdy jest Wolontariuszem swojego losu”   – i zaszczepił w "naszym babickim losie" – ideę Wolontariatu.

A czym jest Wolontariat dla Ośrodka Pomocy Społecznej?

Wolontariat działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej daje klientowi zwracającemu się o pomoc możliwość otrzymania pomocy niematerialnej – jaką jest POMOC  WOLONTARIUSZA.

Pracownik socjalny natomiast może proponować nowe formy usług, zarówno klientom jak                                         i mieszkańcom, którzy nie korzystają ze świadczeń Ośrodka, a znajdują się w trudnej sytuacji lub potrzebują wsparcia.

Obecność wolontariuszy w Ośrodku Pomocy Społecznej sprawia, że przełamują się stereotypy na temat placówki.

Wolontariusze pomagają między innymi:

 • rodzinom wielodzietnym;
 • osobom starszym, samotnym;
 • osobom niepełnosprawnym;
 • pomagają w nauce (najczęściej w formie bezpłatnych korepetycji z różnych przedmiotów).

Są to główne pola działania wolontariuszy, jednakże potrzeb jest wiele a wolontariusz ma swobodę w decydowaniu, w jakim zakresie chce nieść pomoc.

Koordynatorem Wolontariatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach jest Bożena Marczak – Starszy specjalista pracy socjalnej.

Często wolontariusze, którzy zgłaszają chęć współpracy, sami do końca nie wiedzą co chcieliby robić, ani jakie są ich przekonania związane z wolontariatem. Wówczas rolą koordynatora jest dostrzegać, kiedy wolontariusz potrzebuje wsparcia, pomocy w zadaniach, które wykonuje. Jednym z najważniejszych zadań spoczywającym na koordynatorze jest umiejętność dopasowania właściwej  osoby do konkretnego zadania.

Każdy wolontariusz, który zgłosi się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyska szerokie informacje na temat pracy wolontarystycznej. Gdy wyrazi chęć pracy w ramach wolontariatu udaje się wraz z koordynatorem do klienta. Staramy się zawsze, żeby warunki, w których będzie pracował wolontariusz były sprawdzone i bezpieczne. Jeśli nie ma takich możliwości w domu klienta, to oferujemy (np. w przypadku korepetycji – miejsce w siedzibie tut. OPS).

Następnym krokiem jest podpisanie porozumienia pomiędzy Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a Wolontariuszem.

Wolontariusze uczestniczą w cyklicznych spotkaniach w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, podczas których omawiana jest m. in. sytuacja podopiecznych, u których wolontariusze świadczą pomoc, zgłaszane są nowe pomysły dotyczące działań wolontarystycznych.

W ramach corocznych obchodów Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia staramy się zawsze doceniać bezpłatną pracę naszych Wolontariuszy. Organizujemy wtedy wyjazd np. do kina, czy teatru dla naszych Wolontariuszy (dajemy im możliwość wyboru).

Każdy człowiek posiada coś, czym może podzielić się z innymi.

Jeżeli dysponujesz wolnym czasem i chcesz nieść pomoc potrzebującym mieszkańcom Gminy Stare Babice zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 1. Rynek 21

(I piętro, pokój nr 30) w godz. pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

lub telefonicznie 22 722 -90-11

bo „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”.

 

 

Gala Wolontariatu w Gminie Stare Babice

Od 5 lat, a w 2019 r. będzie to już szósty raz kiedy w Gminie Stare Babice najpierw ogłaszany jest konkurs: Wolontariusz (danego) Roku, a następnie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbywa się Gala Wolontariatu.

Warunki konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu. Laureaci wybierani są przez kapitułę konkursu w 2 kategoriach wiekowych:

 • osoba indywidualna do 16 roku życia;
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia.

Do konkursu kandydatów można zgłosić wypełniając – formularz zgłoszeniowy, który wraz z Regulaminem konkursu są zamieszczane m. in. na stronie gminy, w Newsletterze, w lokalnej Gazecie Babickiej.

I tak w:

 1. 2014 roku laureatami konkursu Wolontariusz Roku zostały:
 • osoba indywidualna do 16 roku życia – Paulina Chmura (uczennica I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych)
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – Pani Wanda Śladowska
 1. w 2015 roku:
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – Magdalena Domańska (uczennica I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych)
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – Pani Teresa Zduńczyk
 1. w 2016 roku:
 • osoba indywidualna do 16 roku życia – Dawid Dąbrowski (uczeń I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych)
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – Pani Jadwiga Więsyk
 1. w 2017 roku:
 • osoba indywidualna do 16 roku życia – Aleksandra Szelenbaum (uczennica 3 klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych)
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – Pani Krystyna Durka
 1. w 2018 roku:
 • osoba indywidualna do 16 roku życia – Natalia Kowalska (uczennica 3 klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Borzęcina Dużego)
 • osoba indywidualna powyżej 16 roku życia – Pani Agnieszka Starosz

W 2019 r. Gala Wolontariatu odbędzie się 5 grudnia o godz. 18.00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2

Serdecznie zapraszamy

Aktualności

Ogłoszenie

20-09-2021 Rodzina

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”. Beneficjenci 300+ mogą składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej m. in. n...

Spotkania Klubu Seniora "Nadzieja"

01-09-2021 Seniorzy

Spotkania Klubu Seniora „Nadzieja” we wrześniu   Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja” w dniu 7 września (we wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice p...

Ogólnopolski Program Profilaktyczny Badań Ultrasonograficznych pod nazwą "NIE Nowotworom u dzieci"

31-08-2021 Aktualności

Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych „NIE nowotworom u dzieci”   Fundacja Ronalda McDonalda prowadzi profilaktyczne badania USG  dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Info...

Karta Dużej Rodziny - Aplikacja mObywatel

22-07-2021 Rodzina

Aplikacja mObywatel mKDR  w  mObywatel Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Karta Dużej R...

Komunikat

20-07-2021 Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach w związku z realizacją „Programu opieki wytchnieniowej”- edycja 2021 poszukuje osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla rodziny. Osoby zainte...

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów

16-07-2021 Aktualności

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka – Gminny Komisarz Spisowy w Starych Babicach na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o nar...

Spotkania Klubu Seniora "Nadzieja"

02-07-2021 Seniorzy

Spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja”   6 lipca 2021 roku (we wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 odbędzie się  spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja”. Na p...

Spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja”

24-06-2021 Seniorzy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja”, które odbędzie 1 lipca 2021 roku(w czwartek) o godz. 10.30 w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21 (sala konferencyjna, pierwsze piętro budynku), pros...

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

18-06-2021 Rodzina

Program „Dobry Start” na nowych zasadach Od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządz...

Program "Opieka wytchnieniowa"

15-06-2021 Aktualności

Gmina Stare Babice przystąpiła po raz drugi (pierwszy raz był w 2020 roku) do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/303/2021 Rady Gminy Stare Babice z d...

Jak dbać o skórę dojrzałą?

03-06-2021 GOPS

Jak dbać o skórę dojrzałą? Spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja” 8 czerwca 2021 roku o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 odbędzie się  spotkanie&nbs...

Bezpłatny rachunek w każdym banku

26-02-2021 Aktualności

Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach ...

INFORMACJE O PROJEKCIE

29-11-2020 GOPS

POBIERZ INFORMACJE O PROJEKCIE

Opowieści podróżnika – zaproszenie

13-07-2020 GOPS

Serdecznie zapraszamy uczestników Klubu Seniora „Nadzieja” oraz osoby, które chcą poczuć podróżniczy, wakacyjny klimat na opowieści podróżnika Pana Bogusława Kołodziejczyka,w dniu 14 lipca 2020 r...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

29-06-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019 ...

Informacja dotycząca obsługi interesantów

08-05-2020 GOPS

Szanowni Państwo, informujemy, że obecnie w Urzędzie Gminy, w tym również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach nadal obowiązuje ograniczona obsługa interesantów. Mieszkańcy zobowiązani są...

Żywność z GOPS Stare Babice w ramach realizacji PO PŻ – dostarczona najbardziej potrzebującym

08-05-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

W dniach 20 i 23 kwietnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach wydał 6642,75 kg żywności dla najbardziej potrzebujących podopiecznych. Ze względu na pandemię koronawirusa w dostarczeniu ży...

Informacja dla mieszkańców

26-03-2020 GOPS

  Szanowni Mieszkańcy W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemicznym COVID-19 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach wprowadzone zostały ograniczenia, które potrwają do 11 kwietnia...

Spotkania z psychologiem

25-03-2020 GOPS

­ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ STARE BABICE INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW dotycząca dyżurów i spotkań z psychologiem   Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się ko...

Informacja dotycząca zamawiania żywności

15-03-2020 GOPS

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz apelem o unikanie większych skupisk ludzkich, informujemy, że: Osoby samotne, starsze, które chciałyby zamówić jedzenie mogą zadzwonić do naszych lokalnych...

Gala Wolontariatu w Gminie Stare Babice

30-11-2019 Wolontariat

Gala Wolontariatu w Gminie Stare Babice Od 5 lat, a w 2019 r. będzie to już szósty raz kiedy w Gminie Stare Babice najpierw ogłaszany jest konkurs: Wolontariusz (danego) Roku, a następnie w ramach obchodów Między...

Klub Seniora

20-11-2019 Seniorzy

Kub Seniora „NADZIEJA” działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach W związku z obserwowanym wydłużaniem się czasu życia ludzkiego, społeczeństwa dążą do poprawienia jakości ...