Szanowni Państwo,

informujemy, że obecnie w Urzędzie Gminy, w tym również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach nadal obowiązuje ograniczona obsługa interesantów.

Mieszkańcy zobowiązani są każdorazowo do zakrywania twarzy przed wejściem do budynku urzędu. Urzędnicy obsługujący bezpośrednio interesantów zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej – na czas obsługi interesanta.

Sprawy mieszkańców są realizowane, jeśli jest to możliwe, w ograniczonym zakresie. Prosimy mieszkańców/klientów, aby dla bezpieczeństwa swojego i innych wizyty w Urzędzie Gminy, w tym również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ograniczać do niezbędnego minimum. Jeśli sprawa nie jest pilna, zachęcamy do odłożenia osobistej wizyty.

W pozostałym zakresie bezpośrednia obsługa klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach polega na przyjmowaniu pism i wniosków. Dokumenty (umieszczone w kopercie) można składać do oznaczonego pojemnika, ustawionego                      w wejściu głównym.

W miejscu obsługi może przebywać jednocześnie maksymalnie trzech interesantów. Mieszkańcy, będą wpuszczani, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk oraz zasłonięciu ust                        i nosa. Pojemniki dezynfekujące umieszczone są wewnątrz budynku.

Pozostałe osoby proszone są o zajmowanie kolejki przed urzędem w bezpiecznej odległości minimum 2 metrów od siebie.

Nadal odwołane są spotkania Klubu Seniora, bezpłatne porady prawne, itp.).

Natomiast dostępny jest dla Państwa kontakt z Panią psycholog Agnieszką Kik-Głowacz pod nr tel. 601 938 288

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest możliwy drogą telefoniczną                        i elektroniczną. Większość spraw można załatwić, nie wychodząc z domu poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem usługi e-puap.

Powyższa organizacja pracy obowiązuje do odwołania.

DJ-JQUERYMONSTER PLUGIN DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. JDocument::_scripts array before cleaning and ordering toggle data

3. JDocument::_styleSheets array before cleaning and ordering toggle data

4. jQuery script removed /media/jui/js/jquery.min.js

5. jQuery noConflict script removed /media/jui/js/jquery-noconflict.js

6. jQuery UI script removed /media/jui/js/jquery.ui.core.min.js

7. jQuery UI script removed /media/jui/js/jquery.ui.sortable.min.js

8. JDocument::_scripts array after cleaning and ordering toggle data

9. JDocument::_styleSheets array after cleaning and ordering toggle data

10. onBeforeCompileHead event END

11. onAfterRender event START

12. DJHOLDER_JQUERY replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8/jquery.js

13. DJHOLDER_NOCONFLICT replaced directly in the body of JResponse /plugins/system/djjquerymonster/assets/jquery.noconflict.js

14. DJHOLDER_JQUERYUI replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.js

15. DJHOLDER_CSS replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css

16. onAfterRender event END