Wydawanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Starych Babicach. Podprogram 2019 - Maj 2020 r.

    W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym, jak również wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca PO PŻ, zaktualizowało Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w Podprogramie 2019.

   Dystrybucja żyności za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach odbędzie się z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej.

  O terminie dostarczenia żywności dla osób najbardziej potrzebujących Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje beneficjentów telefonicznie.

    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r.  w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72  z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

    Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych (...), które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

    PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 

 

PRODUKT

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (kg/l)

LICZBA PRODUKTÓW W PACZCE

1.      FASOLA BIAŁA

0,40

0

2.      GROSZEK Z MARCHEWKĄ

0,40

6

3.      KONCENTRAT POMIDOROWY

0,16

2

4.      BURACZKI

0,35

1

5.      Powidła śliwkowe

0,3

2

6.      MAKARON JAJECZNY

0,5

4

7.      Makaron kukurydziany

0,5

0

8.      Ryż

1

2

9.      Herbatniki maślane

0,20

0

10.   KASZA GRYCZANA

0,5

1

11.   MLEKO UIHT

1

3

12.   SZYNKA DROBIOWA

0,30

4

13.   Szynka wieprzowa

0,30

0

14.   Miód nektarowy

0,40

0

15.   FILET Z MAKRELI

0,17

4

16.   KABANOSY

0,12

0

17. CUKIER

1

1

18. OLEJ RZEPAKOWY

1

4

19.  Gołąbki w sosie

0,850

0

20.  Sok jabłkowy

1

2

21.  PASZTET DROBIOWY

0,16

3

SUMA

 

39

Podprogram 2019

przydział  żywności – MAJ 2020 r.