• GOPS Stare Babice
    GOPS Stare Babice

    Nowa strona www. Prosimy o wyrażenie opinii na temat naszej nowej strony www.

Aktualności

Świadczenia rodzinne

29-10-2019 Rodzina

ŚWIADCZENIA RODZINNE             Świadczeniami rodzinnymi wynikającymi z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych są: Zasiłek rodzinny...

Świadczenie wychowawcze

30-11-2019 Rodzina

Świadczenie wychowawcze przysługuje zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, dyrektorowi domu pom...

Świadczenie z Programu Dobry Start

30-11-2019 Rodzina

Świadczenie przyznawane jednorazowo (raz w roku) z Programu „Dobry start" w wysokości 300 zł raz w roku – przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie dobry start przysługuj...

Fundusz alimentacyjny

30-11-2019 Rodzina

Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego Świadczenia z funduszu przysługu...

RODO

08-05-2020 Rodzina

Gminny Zespól Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

02-05-2021 Pomoc Społeczna

„Wszystko co dobre, nie ma żadnego związku z przemocą”. Martin Luther King Przemoc – temat bez dna, różne definicje, obrazy, zdarzenia, książki, ulotki, informacje, ale kiedy mówimy o przemocy to zawsze m...

Wolontariat w GOPS

02-05-2021 Wolontariat

Wolontariat przy GOPS istnieje od listopada 2004 r. Angażując wolontariuszy Ośrodek może bez nakładów finansowych rozszerzać zakres świadczonych usług.          ...

Bezpłatny rachunek w każdym banku

26-02-2021 Aktualności

Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach ...

Program „Wspieraj Seniora”

05-02-2021 Seniorzy

Gmina Stare Babice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przystąpiła  do realizacji programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program będzi...

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

14-12-2020 Niepełnosprawni

Stare Babice, dn. 10 grudnia 2020 r. Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach przystępuje do realizacji w 2021 roku Programu...

INFORMACJE O PROJEKCIE

29-11-2020 GOPS

POBIERZ INFORMACJE O PROJEKCIE

Opowieści podróżnika – zaproszenie

13-07-2020 GOPS

Serdecznie zapraszamy uczestników Klubu Seniora „Nadzieja” oraz osoby, które chcą poczuć podróżniczy, wakacyjny klimat na opowieści podróżnika Pana Bogusława Kołodziejczyka,w dniu 14 lipca 2020 r...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

29-06-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019 ...

Wydawanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Starych Babicach. Podprogram 2019 - Maj 2020 r.

14-05-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Wydawanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Starych Babicach. Podprogram 2019 - Maj 2020 r.     W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epide...

KLAUZULA INFORMACYJNA

08-05-2020 Pomoc Społeczna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYCH BABICACH    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobo...

Informacja dotycząca obsługi interesantów

08-05-2020 GOPS

Szanowni Państwo, informujemy, że obecnie w Urzędzie Gminy, w tym również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach nadal obowiązuje ograniczona obsługa interesantów. Mieszkańcy zobowiązani są...

Żywność z GOPS Stare Babice w ramach realizacji PO PŻ – dostarczona najbardziej potrzebującym

08-05-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

W dniach 20 i 23 kwietnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach wydał 6642,75 kg żywności dla najbardziej potrzebujących podopiecznych. Ze względu na pandemię koronawirusa w dostarczeniu ży...

Informacja dla mieszkańców

26-03-2020 GOPS

  Szanowni Mieszkańcy W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemicznym COVID-19 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach wprowadzone zostały ograniczenia, które potrwają do 11 kwietnia...

Spotkania z psychologiem

25-03-2020 GOPS

­ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ STARE BABICE INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW dotycząca dyżurów i spotkań z psychologiem   Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się ko...

Program "Opieka wytchnieniowa"

20-03-2020 Niepełnosprawni

Gmina Stare Babice w 2020 roku przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. W związku z tym podjęto uchwałę Nr XXI/217/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawi...

Informacja dotycząca zamawiania żywności

15-03-2020 GOPS

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz apelem o unikanie większych skupisk ludzkich, informujemy, że: Osoby samotne, starsze, które chciałyby zamówić jedzenie mogą zadzwonić do naszych lokalnych...

Pomoc specjalistów i instytucji

16-12-2019 Uzyskaj Pomoc

W naszej Gminie mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy następujących specjalistów oraz instytucji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21 w godzinach pracy: poniedziałe...

Uzyskaj pomoc

16-12-2019 Uzyskaj Pomoc

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej możliwość udzielenia pomocy wynika z: Pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; siero...